Hartelijk welkom in drinkshop

Huisregels in onze winkels

Huisregels in onze winkels Drinkshop de Vuurtoren Sluis en Drinkshop Terneuzen

U bent van harte welkom in onze winkels in Sluis, Groote Markt 11 en in Terneuzen in Winkelcenrum Schuttershof.
Wij hanteren duidelijke huisregels ter bevordering van een prettig winkelklimaat. Door betreding van onze winkel gaat u akkoord met de volgende huisregels.

Minderjarigen

 • Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Bij twijfel over uw leeftijd is legitimatie op eerste aanvraag verplicht.
 • Personen onder de 18 jaar hebben zonder begeleiding van een volwassene geen toegang tot onze winkels. We stellen het op prijs als u uw kleinere kinderen dicht bij u houdt en niet laat rondrennen.

Gedrag

 • In deze winkel gaan we respectvol met elkaar om. Agressief of ongepast gedrag wordt niet getolereerd. Iedereen helpt mee een prettig winkelklimaat te bevorderen door hinder en overlast voor anderen te voorkomen.
 • Volg bij calamiteiten de aanwijzingen van onze medewerkers op.

Ruilen en retourneren

 • Ruilen of retourneren kan alleen binnen acht dagen na aankoop met kassabon.

Contant geld

 • In onze winkel is beperkt wisselgeld aanwezig, kassageld wordt steeds afgeroomd.
 • Voor uw en onze veiligheid vragen we u om zoveel mogelijk per pin te betalen.

Preventie

 • Het is verboden om in onze winkel te fotograferen of te filmen. Een uitzondering wordt enkel gemaakt na uitdrukkelijke toestemming vooraf.
 • Om misverstanden snel op te lossen dient u medewerking te verlenen aan onderzoek van uw kleding of tassen.
 • Het is niet toegestaan in onze winkel etenswaren en drank te nuttigen, uitgezonderd de proefhoeveelheden die we op verzoek tijdens een verkoopgesprek voor u inschenken.

Inschakelen politie

 • Bij constatering of verdenking van een strafbaar feit schakelen wij direct de politie in. In het geval van strafbare feiten doen wij altijd aangifte.
 • Bij overtreding van onze huisregels bent u strafbaar ter zake huisvredebreuk (artikel 138 wetboek van strafrecht).

Gebruik cameratoezicht

 • Bij strafbare feiten kunt u worden gefotografeerd.
 • Beelden verstrekken wij altijd aan de politie.
 • Voor uw en onze veiligheid maken wij gebruik van cameratoezicht.

 

Op verzoek wordt u een afschrift van onze huisregels verstrekt bij de toonbank.