Hartelijk welkom in drinkshop

Privacy Policy

Deze Privacy Policy beschrijft hoe wij persoonsgegevens, die wij van u ontvangen, wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief of een bestelling plaatst in onze webshops, verzamelen, gebruiken en anderszins verwerken.

1. Wie zijn wij?

De Vuurtoren VOF is een drankenspecialist met een winkel die gevestigd is aan de Groote Markt 11 te Sluis. Naast de fysieke winkel exploiteren we diverse webshops en organiseren masterclasses en tastings in ons proeflokaal in Breskens.
Daarnaast verzorgen we ook tastings, masterclasses en lezingen op lokatie.
We zijn ingeschreven in het handelsregister onder de naam De Vuurtoren VOF  met nummer 21017381.

2. Doel en rechtsgrond verwerking

De Vuurtoren VOF verwerkt uw persoonsgegevens conform de beschreven doeleinden en procedures van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om via onze nieuwsbrief informatie te kunnen versturen. De rechtsgrond van deze verwerking komt voort uit uw toestemming. Voor onze mailinglijst geldt altijd dat u zich zelf heeft aangemeld. Dat kan online, fysiek in onze winkel of tijdens een tasting/masterclass door het invullen van een formulier.
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: e-mailadres, voornaam en achternaam (indien door u verstrekt) en het adres als bestellingen verzonden moeten worden of er gefactureerd moet worden.

3. Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is.
Indien de toestemming verleend blijft, worden de door uw verstrekte gegevens niet verwijderd. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en/of op een van uw rechten beroept zoals beschreven in paragraaf 6, zal dit zo snel mogelijk worden verwerkt.

4. Beveiliging

Om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan hanteert De Vuurtoren VOF passende veiligheidsprocedures. Mocht u vermoeden dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact met ons op.

5. Delen met derden

De Vuurtoren VOF verstrekt uw gegevens niet aan derden.

 

6. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In elke nieuwsbrief is een link opgenomen waar u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

 

Cookies

Deze cookies zijn actief op onze website en dit doen ze:

COOKIE nameCOOKIE Description
CART The association with your shopping cart.
CATEGORY_INFO Stores the category info on the page, that allows to display pages more quickly.
COMPARE The items that you have in the Compare Products list.
CURRENCY Your preferred currency
CUSTOMER An encrypted version of your customer id with the store.
CUSTOMER_AUTH An indicator if you are currently logged into the store.
CUSTOMER_INFO An encrypted version of the customer group you belong to.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Stores the Customer Segment ID
EXTERNAL_NO_CACHE A flag, which indicates whether caching is disabled or not.
FRONTEND You sesssion ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to edit their orders.
LAST_CATEGORY The last category you visited.
LAST_PRODUCT The most recent product you have viewed.
NEWMESSAGE Indicates whether a new message has been received.
NO_CACHE Indicates whether it is allowed to use cache.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history if you have asked the site.
POLL The ID of any polls you have recently voted in.
POLLN Information on what polls you have voted on.
RECENTLYCOMPARED The items that you have recently compared.
STF Information on products you have emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDS The products that you have recently viewed.
WISHLIST An encrypted list of products added to your Wishlist.
WISHLIST_CNT The number of items in your Wishlist.